Under en Medial Vägledningssession kommer du att få hjälpande, stärkande och kärleksfulla budskap från universum.

En universell medial vägledning syftar till att hjälpa dig höra och bekräfta din egen inre röst och den hjälp du får från de universella hjälpare vi alla har med oss, och ge dig den information och vägledning du behöver här och nu. En Universell kommunikatör jobbar inte med att ta kontakt med tex anhöriga utan verkar som en kanal för information från guider, änglar och andra ljusvarelser. Susanne siar inte utan kanaliserar vägledning för ditt liv nu vilket påverkar din framtid.

Först tar jag emot information utan att du berättar något så att de får förmedla sig först, sen är de fritt fram för dig att ställa frågor. Det kan vara bra att förbereda dina frågor i förväg.

Sittningen/vägledningen varar mellan 50-60 minuter .
Jag tar inte betalt per minut utan de är fast pris per sittning.

Medial vägledning via telefon

Sessioner kan även ske via telefon och på distans.