Varför Reconnective Healing®?

Reconnective Healing är ett nytt mer omfattande sätt att nå balans, healande och utveckling. Healingen verkar inte bara fysiskt, psykiskt eller känslomässigt utan med hela dig!

Många klienter beskriver hur det blivit av med psykiska, mentala och/eller fysiska smärtor och besvär, hur livet blivit lättare och roligare, relationer förbättrats, rädslor och ångest försvunnit, att de helt plötsligt kommit i kontakt med sin kreativa skapande sidor eller möter världen med en helt nytt lugn och vetskap, en otrolig lycko- och kärleksfylld känsla eller att livet flyter lättare och med mer glädje, ökad medvetande nivå m.m.

Det forskas grundligt kring Reconnective Healing och denna återkoppling får starkt stöd av de senaste teorierna på de nukleära och kvantfysiska områdena. Reconnective Healing är mer än vi normalt förknippar med healing  vi arbetar inte bara med energi utan också med ett mer omfattande fält av ljus och information.

En del upplever sessionen väldigt mjukt och stilla som en djup avslappning eller ett annat medvetande tillstånd, medan andra upplever det väldigt påtagligt fysiskt med olika registers ( ofriviliga rörelser, ögonrörelser m.m), eller genom en mängd olika sinnesintryck. Det kan kännas som tryck, pirrningar, energi, vind genom kroppen, en otrolig lätthets känsla, en känsla av att vara väldigt tung, magnetism m.m En del upplever syn eller hörselintryck de inte sett/ hört förr.
Det är inte utövaren som bestämmer att du ska ha den här eller den här frekvensen utan vi låter dig helt enkelt bara vara närvarande i detta mer omfattande fält av frekvenser och låter Gud/Kärleken/Källan ( välj de ord du är bekväm med) bestämma.

1 – 3 sessioner räcker! Boka gärna 3 sessioner inom en vecka.

Har du frågor eller vill boka en session:
Susanne Ankarkrans Telefon: 0733- 897 333
Foundational Practitioner of Reconnective Healing™ samt  Reconnection-Certified Practitioner™

”Reconnective Healing återkopplar oss till universums fullkomlighet genom att vi återkopplas till den vi verkligen är och till vår egen fullkomlighet. ”

”Nu, för första gången, har du möjlighet att få tillgång till ett nytt, mer omfattande spektrum av healing än vad som tidigare varit tillgängligt, som inte bara inkluderar utan till och med expanderar utöver alla kända former av ”energi”-healing.

Reconnective Healing spektrumet består av det kompletta healing- och evolutionärt kontinuerliga flödet av energi, ljus och information. Det möjliggör healing som inte bara är fysisk, inte bara är mental, inte bara är känslomässig… som till och med går utöver det för att ge dig en healing som inkluderar evolution av din själva ande och ditt innersta väsen!

Väldigt olikt Reiki, Johrei, Jin Shin, Qi Gong eller någon annan healing ”teknik” du någonsin stött på. Reconnective Healing låter dig transcendera teknik och dess begränsningar, helt och hållet.

”Om du har tur, kommer din healing i en form du förväntat dig.
Om du verkligen har tur kommer den i en form du inte ens har drömt om – en som universum speciellt har i åtanke för dig.”
– Dr Eric Pearl

Din interaktion med dessa högst påtagliga energier aktiveras under din session, och forsätter att arbeta med dig långt efter det att sessionen avslutats. Till följd av dina sessioner kommer du att harmoniseras med en mer omfattande och evolutionär healingfrekvens än någonsin tidigare.”

Citat hämtat från den officiella broschyren för utövare Från The Reconnection ”Getting the word out”