Susanne är en mycket uppskattad ljusspridare som arbetat med att sprida ljus och kärlek sedan 2008.
Hon har mottagning i Stockholm och arbetar även på distans både online och via telefon.

Hon driver:  www.rhstockholm.se och www.medialvagledning.se

Hon har alltid varit intresserad av personlig och andlig utveckling och studerat dem mer eller mindre intensivt i olika perioder i mitt liv sedan tonåren. 2008 mötte hon sitt kall och har sedan har hon arbetat som utövare av Reconnective Healing och The Reconnection. Under några år arbetade hon även som lärararassistent och mentor i The Reconnections lärarteam under Dr Eric Pearl men valde 2014 att fokusera på att vara utövare. Att ha kontakt med mer än de vi kan se och ta på har alltid varit en naturlig del av hennes liv. Sedan 2014 växte det fram ytterligare ett kall att även utveckla den mediala kommunikationen.

Hon tog kontakt med flera olika medium bland annat Kyle Gray i London , Branka Okeijn och utbildningen till Intuitive Angel Messenger™. Hon gick två terminskurser i att ”Utveckla dina mediala förmågor och stå i stadig kontakt med ditt universella team” för Camilla Hosenfeld och vidare till hennes första kull i yrkesutbildningen till ”Bli en Universell Kommunikatör™”. Hon fortsätter att fördjupat sin kunskap och har certifierat sig för att på ett professionellt sätt kunna hjälpa klienter på bästa sätta att få bra kontakt och vägledning och klara budskap.

Nedan hittar du några av mina certifikat. För The Reconnection krävs att man förnyar sitt certifikat vartannat år där man blir testad att man utför sessionen perfekt sedan nya regler 2014 så därför ligger de flera med olika datum. Dessförinnan hade jag gjort en frivillig certifiering och fortsätter att certifiera mig kontinuerligt.

Certifierad