Integritetspolicy för RH Stockholm som driver www.medialvägledning.se och www.rhstockholm.se

RH Stockholm behandlar personuppgifter på ett säkert och ansvarsfullt sätt vilket innebär att vi följer det som åligger oss genom att följa GDPR, dataskyddslagen.

Nyhetsbrev
Personuppgifter som RH Stockholm hanterar är epost-adresser. Som prenumerant på vårt nyhetsbrev så sparar vi dina uppgifter så länge som du fortsätter att vara det för att kunna tillhandahålla vårt nyhetsbrev. Du kan när som helst kontakta oss om du inte längre vill ha dessa utskick eller själv avregistrera dig genom en länk i varje nyhetsbrev.  Laglig grund:
Berättigat intresse och samtycke enligt marknadsföringslagen.

Kundköp: 
De personuppgifter som begärs in vid köp i vår webbshop är de kontaktuppgifter och betalningsuppgifter som behövs för uppfyllande av köpet. Vi värnar om din säkerhet och följer GDPR och i övrigt gäller de villkor wooCommerce och payson.se har. Laglig grund: Fullföljande av köpeavtal.

Tidbokning:
Det går utmärkt att boka tid med minimala personuppgifter om du bokar tid via telefon, Bokar du tid via mejl eller Boka Direkt. www.bokadirekt.se så samlas dina personuppgifter in för att du ska kunna boka och utnyttja din tjänst de kan vara Namn och kontaktuppgifter.

Rätt att begära information

Vill du veta om hur RH Stockholm  behandlar personuppgifter om dig, skicka då en begäran till oss. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos RH Stockholm och att få uppgifter rättade. Observera att RH Stockholm enbart har tillgång till personuppgifter som behövs för RH Stockholms egen verksamhet, till exempel marknadsföring, försäljning, fakturering,  och mejlutskick.

I enlighet med GDPR har du även rätt att begära tillgång till, rättelse och radering av personuppgifter, begränsning av behandling, invända mot behandling och dataportabilitet och rätt att återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter och känsliga personuppgifter.

Du har även rätt att klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet

Personuppgiftsansvarig:
RH Stockholm Undrar du något om dina personuppgifter och hur de hanteras kontakta
Kontaktuppgift:Susanne@rhstockholm.se 0733-897 333

Vår webbplatsadress är: https://medialvagledning.se