Jag jobbar som kanal för information mellan dina guider, änglar och andra ljusvarelser till dig.

De finns många sätt att lyssna, vara kanal för och kanalisera information och de finns mycket att lyssna till i universum. Här beskriver jag hur en session går till när du kommer till mig och hur jag jobbar.

Att vara kanal / kanalisera:
Man skulle kunna säga att jag ställer mina sinnen i universums tjänst, så under en session är all information jag får till mig information till dig. Jag brukar blunda under själva sessionen för att de är lättare att vara kanal för mig då.
Universum använder alla mina sinnen så ibland får jag ord som jag förmedlar och ibland kommer de som vetskap, känsla eller bilder och då får jag använda mina ord för att beskriva det till dig.
Jag brukar ibland kommer jag ihåg vad som sägs under själva sessionen men inte alltid. De är mer som informationen passerar mig men de är ju dig de kommunicerar med. Jag behöver inte förstå tex en bild men mottagaren ( du) brukar de uppenbart för. så jag är bara kanal för informationen till dig dvs kanaliserar.

Praktiskt:
Jag behöver inte använda änglakort alls och jag gör ingen traditionell änglakorts läggning. Däremot hjälper de mig att hålla lite värdslig struktur på vägledningen så jag brukar ta ett kort per fråga. Jag tittar inte på kortet utan blundar och tar emot information uppifrån ( änglar, guider och ljusvarelser) och förmedlar de till dig. De kan vara bra att ge mig lite tid i början av varje fråga att lyssna in. När de kommit information tycker jag de är viktigt att du förstår så är de nånting mer som du undrar på samma fråga eller de svar som kommer så fråga på tills du förstår.När de känns som vi är färdiga med svaret brukar jag avsluta med att titta på kortet.
Ängla kort är alltid positiva, kärleksfulla och uppmuntrande. De är inte facit men är ofta samstämmiga med de budskap som kommit. Ibland kan de komma in som ytterligare ett tips – tänk på de här med. När jag sedan  ”tar”  ett nytt kort för nästa fråga så blir de lite nytt fokus och energi. (”Tar” = egentligen är de inte jag som tar utan de ”poppar” ut ett kort.)
Jag inleder gärna med ett allmänt kort innan du ens ställt en fråga. Då är informationen som kommer helt öppen. Så fort du har ställt en fråga är man ju fokuserad på de området men de betyder ju också att man utesluter andra områden.

Vägledningen är fokuserad på just vägledning. Du väljer alltid själv men vägledningen syftar till att hjälpa dig vad som är i ditt allra högsta ,bästa intresse för att leva ditt mest glädjerika, autentiska liv här.

Min filosofi.
Jag tror att när vi är i samklang med vem vi egentligen är lever vi i glädje och kärlek och de är till de högsta bästa för alla. Våra guider, änglar och de ljusvarelser som finns i universum hjälper oss på olika sätt med just det. Alla kan lära sig lyssna men ibland kan de också vara skönt att gå till någon som kan hjälpa en höra, få bekräftelse och klarhet i de vi står i.

Jag siar inte då de val du väljer påverkar din framtid. Jag tar inte kontakt med anhöriga som gått över till andra sidan då jag fokuserar på just väglednig och de råd som kommer från guider, änglar och ljusvarelser.

Vägledningen syftar till att hjälpa dig. Många frågar naturligtvis om relationer, barn etc vilket man naturligtvis kan och får göra då de är en viktig del av livet. Av respekt för andra är de bra att utgå från dig vad du kan göra för ett hjälpa till etc.

En medial vägledning går lika bra om du kommer till mig eller via telefon.

Jag har tystnadsplikt.